Liepos 26 d. vyko Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) eilinis tarybos posėdis.

Jame pristatyta ir patvirtinta NPS šių metų II ketvirčio finansinė ataskaita, aptarti narystės klausimai, kreipimosi į darbavį dėl darbuotojų pajamų kompensavimo dėl kylančios infliacijos turinys.

Taip pat NPS teisininkas Kazimieras Vainoras pristatė esminius Darbo kodekso pakeitimus, susijusius su darbuotojų garantijomis, vyko diskusija dėl atnaujintų AB "ORLEN Lietuva" darbuotojų elgesio taisyklių, kt.

Apie Darbo kodekso pokyčius ir NPS veiklos aktualijas - tiesioginėje transliacijoje

Tą pačią dieną, Naftininkų profesinės sąjungos uždaroje Facebooko grupėje „NPS aktualijos“, įvyko tiesioginė transliacija. Joje pirmininkė Sonata Samoškienė bei teisininkas Kazys Vainoras pasidalino profesinės sąjungos veiklos aktualijomis bei naujienomis apie nuo rugpjūčio mėnesio įsigaliosiančius Darbo kodekso pokyčius, susijusius su darbuotojų garantijomis.

S. Samoškienė pabrėžė, kad NPS susisiekė su Čekijos bei Lenkijos profesinėmis sąjungomis, ir paaiškėjo, jog šiose šalyse ORLEN bendrovių darbuotojų atstovai aktyviai derasi su darbdaviais dėl su infliacija susijusių praradimų kompensacijos darbuotojams, todėl, pasak pirmininkės, NPS kreipimasis į darbdavį tuo pačiu tikslu yra tikrai savalaikis ir tikslingas.

K. Vainoras atkreipė dėmesį, kad susitikimuose su darbdaviu buvo išsakytas kai kurių AB „ORLEN Lietuva“ darbuotojų susirūpinimas, jog galimai buvo neproporcingai apskaičiuotos premijos už remontą įmonėje. Jis pažymėjo, kad tokios premijos nėra numatytos nei kolektyvinėje sutartyje, nei kituose įmonės dokumentuose, tad minėtos premijos yra geranoriškas ir neprivalomas darbdavio žingsnis.

Na o tuo atveju, jeigu darbuotojai mano, kad apsakičiuojant šias premijas buvo pažeistos jų teisės, tuomet reikėtų individualiai kreiptis pirmiausia į tiesioginį vadovą, arba į Darbo ginčų komisiją. Taip pat galima kreiptis į profesinę sąjungą ir kartu ieškoti galimų sprendimo būdų.

K. Vainoras taip pat išsamiai pristatė jau nuo rugpjūčio mėnesio 1 d. įsigaliosiančius Darbo kodekso pakeitimus. Pakeitimai susiję su darbuotojų informavimu, išbandymo termino trukme, darbo sutarties nutraukimu darbuotojo ir darbdavio iniciatyva, tėvystės atostogomis, tėvadieniais, mobingu ir nediskriminavimu darbo vietoje, nuotolinio darbo, darbo sutarties pakeitimais, dėl lankstaus darbo laiko slaugant ligonį, kt. Išsami šių pakeitimų apžvalga buvo išsiųsta NPS nariams el.paštu.

Norintys paklausyti transliacijos įrašą jį gali rasti Facebook "NPS aktualijų" grupėje.

Joomla Template by Joomla51.com