Taip apibūdinčiau mūsų profesinės sąjungos tarybos svarbą. Kiekvienos organizacijos darbo sėkmė priklauso nuo efektyviai kartu dirbančių žmonių ir jų atsidavimo darbui. Šiuo aspektu labai pasisekė, kad mūsų profesinė sąjunga turi tokius tarybos narius. Labai didžiuojuosi kartu su manimi entuziastingai dirbančiais bendražygiais.

          


Rugpjūčio pabaigoje AB „Orlen Lietuva“ vadovai informavo mūsų profesinę sąjungą, kad bendrovė nepratęsia kolektyvinės sutarties galiojimo 2020 metams. Tame rašte darbdavys jokių priežasčių nenurodė. Profesinei sąjungai paprašius darbdavio raštu  paaiškinti, kodėl nutraukiamas sutarties galiojimas, atsakyta, kad taip padaryta tik dėl 8.13 punkto. Kaip žinia, dėl šio sutarties punkto ginčas su darbdaviu jau persikėlė į teismą.

Ginčas dėl tinkamo kolektyvinės sutarties vykdymo nėra pasibaigęs. Praėjusios savaitės pabaigoje Naftininkų profesinės sąjungos (toliau - NPS) taryba nusprendė, kad jei darbdavys nepakeis savo pozicijos dėl kolektyvinės sutarties pažeidimų, bus kreipiamąsi į teismą.

 

Nuomonės išsiskyrė

 

Jau rašėme, kad ginčas su AB „Orlen Lietuva“ administracija kilo dėl to, kad darbdavys nesilaiko kolektyvinėje sutartyje numatytos sąlygos: jog keičiant darbo grafiką, darbuotojui už pirmą pamainą būtų mokama kaip už darbą poilsio dieną. Ši nuostata įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d. kartu su naująją kolektyvine sutartimi.

Tačiau bendrovės administracija, kitaip nei NPS, vertina kolektyvinėje sutartyje numatytą sąlygą dėl apmokėjimo tvarkos kaitaliojant darbo grafiką. Negana to, NPS negauna tikslios informacijos, kiek kartų keisti darbų grafikai. Pirminiais NPS skaičiavimais, vien tik sausį tai daryta apie 240 kartų. O kur visas pirmas apskaitinis laikotarpis? Taip pat darbdavio NPS paprašė pateikti detalizuotą informaciją už antrąjį apskaitinį laikotarpį. Taigi, kalbama apie reikšmingas pinigų sumas.

 

Paskutinė galimybė - teismas

 

Dėl tokios darbdavio nuomonės NPS kreipėsi į Darbo inspekciją dėl ginčytino kolektyvinės sutarties punkto išaiškinimo. Darbo inspekcijos atsakymas aiškus - darbdavys turi pareigą vykdyti savo įsipareigojimus, įtvirtintus kolektyvinėje sutartyje. Deja ir tai nepadėjo. Kreiptąsi ir į Darbo ginčų komisiją. Jos atsakymas buvo lakoniškas – „atsisakoma nagrinėti  dėl šalių tarpusavio teisių ir pareigų reglamentavimo kolektyvine sutartimi, kaip nepriskirtą darbo ginčų komisijos kompetencijai.“

„Kadangi darbdavys ir toliau laikosi pozicijos, kad jis kolektyvinės sutarties nepažeidinėja, nors ir nemoka už darbo grafikų kaitaliojimą taip, kaip rašoma kolektyvinėje sutartyje. Mums liko vienintelis kelias - teismas“,- sako NPS pirmininkė Sonata Samoškienė.

Kreiptis į teismą NPS gali iki šio penktadienio, liepos 19 d. „Norėjome susitarti taikiai, tačiau darbdavys į derybas nesileidžia. Todėl jau baigiamas ruošti ieškinys teismui. Dar kelias dienas palauksime galutinės darbdavio pozicijos. Jeigu ji išliks tokia pat, kaip buvo praėjusią savaitę, tada ieškinys šią savaitę keliaus į teismą“,- patikino S. Samoškienė.

Joomla Template by Joomla51.com