Atlikus Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) narių apklausą, paaiškėjo, kad profesinė sąjunga vertinama kaip aktyvi darbuotojų teisių gynėja. O į klausimą, kas paskatino tapti NPS nariu, populiariausi atsakymai buvo, kad tai daryti skatina darbuotojų atstovavimas kolektyvinėse derybose ir galimybė gauti teisinę pagalbą, jeigu to prireiktų. Taip pat dažnai paminėtas ir pasitikėjimas organizacija.

 

Tikisi dar didesnio aktyvumo

 

„Šiuo metu NPS yra 595 narių. Tiek pateikėme ir anketų. Užpildytų gavome 140.  Procentas nemažas, sociologai sako, jog tokio užtenka, kad apklausą laikyti reprezentatyvia. Tiesa sakant, panašaus rezultato ir laukėme, nes pirmas kartas nebūna labai masiškas. Tokias apklausas vykdysime kiekvienais metais. Tikimės, kad su metais augs ir užpildytų anketų skaičius“,- sako NPS pirmininkė Sonata Samoškienė.

 

Iš viso anketose NPS nariams buvo pateikta 10 klausimų. Džiugina, kad į klausimą „Kaip vertinate savo susipažinimą su profesinės sąjungos veikla?“, net 86 procentai respondentų atsakė, jog gerai arba labai gerai. „Viena iš pagrindinių mano užduočių, tapus NPS pirmininke, buvo padaryti organizacijos veiklą kuo skaidresne. Nariai turi gauti visą juos dominančią informaciją. Kaip matome iš apklausos rezultatų, einame teisingu keliu“,- rezultatus vertina S. Samoškienė.

 

Nori mokymų ir kvalifikacijos kėlimo

 

Apklaustieji taip pat į priekį iškėlė teiginius, jog profesinė sąjunga aktyviai dalyvauja atstovaujant darbuotojų interesus ir yra svarbi užtikrinant darbuotojų teisių bei pareigų tinkamą įgyvendinimą.

 

Taip pat NPS nariai pažymėjo, jog jiems labai svarbu, kad profesinė sąjunga vykdytų narių profsąjunginį, visuomeninį, ekonominį, teisinį švietimą ir mokymą. Padėtų jiems kelti savo kvalifikaciją. Atstovautų darbuotojų interesams teismuose, derybose su darbdaviu. Taip pat - nuolat teiktų pasiūlymus darbdaviui, dėl darbuotojų ir profesinės sąjungos narių socialinių, ekonominių garantijų bei teisių gerinamo.

 

„Kaip matome, mūsų organizacijos nariai pritaria, kad profesinė sąjunga turėtų gerinti visų darbuotojų socialines ir ekonomines sąlygas, ne tik profesinės sąjungos narių. Tai yra gana atsakingas požiūris. Taip pat mūsų organizacijos nariai nepritaria privalomam stojimui į profesines sąjungas. Tai taip pat - aukšto sąmoningumo ženklas”,- apklausos rezultatus apibendrina NPS lyderė.

 

Efektyviausia - kolektyvinės derybos

 

Klausimuose, koks, narių nuomone, yra efektyviausias būdas aptarti darbo užmokesčio, darbo saugos bei sveikatos aktualijas, respondentai atsakė, jog tai - kolektyvinės derybos su darbdaviu.

 

„Šie atsakymai mums dar kartą parodė, kad mūsų pastangos derantis su darbdaviu dėl kolektyvinės sutarties, buvo įvertintos. Be abejo, dar yra ką tobulinti, o ir darbdaviui reikia nuolat priminti, ką jis įsipareigojo pasirašydamas sutartį. Tačiau apklausa parodė, kad mūsų vykdyta veikla turi didelį narių palaikymą. Apklausos rezultatus vertiname kaip narių užduotis tiek mums, organizacijos vadovams, tiek ir bendrą visų įsipareigojimą kartu kovoti dėl savo teisių. Lengva nebus, bet su tokiu palaikymu, kokį turime, padaryti galime labai daug“,- ryžtingai apie perspektyvas kalbas NPS pirmininkė.

 

Prieš kelias dienas vykusioje ataskaitinėje Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) konferencijoje akcentuoti pokyčiai, kuriuos pavyko įgyvendinti per ataskaitinius metus.  NPS pirmininkės Sonatos Samoškienės teigimu, rezultatai aiškiai rodo, kaip pradėjo keistis NPS, ir tai - tik pradžia. „Neketiname sustoti, kolektyvas nusiteikęs labai darbingai “, - sako NPS pirmininkė.

Skaidri Naftininkų profesinės sąjungos veikla.

Daug dėmesio skirta NPS veiklos rezultatų pateikimui. NPS tikslas - kuo daugiau žmonių žinos, kokia yra situacija ir kur galima rasti informacijos apie NPS atliktus darbus, tuo efektyviau bus galima dirbti.

Todėl kasdienė NPS veikla jau matyti intranete, taip pat - interneto svetainėje, Facebook’e sukurtoje grupėje, skirtoje organizacijos nariams. Taip pat – ir Facebook’e sukurtoje Naftininkų profesinės sąjungos paskyroje.

Apklausti darbuotojai

S. Samoškienės teigimu, apklausa pavyko, žmonės įvardijo NPS plius ir minusus. “Pliusų radome daugiau. Jau dabar matome, kokia naudinga priemonė yra organizacijos narių apklausa. Ji suteikia aiškumo apie tai, kaip vertina mus ir mūsų darbus. Tokią apklausą kartosime kasmet. Planuojame daryti ir visų darbuotojų apklausą. Bus įdomu pažiūrėti, kaip darbdavį vertina NPS nariai ir profesinei sąjungai nepriklausantys darbuotojai”, - planais dalijosi NPS pirmininkė.

Naujovė - paslaugų samdymas

Vienas iš svarbesnių tikslų per pastaruosius metus buvo etatinių darbuotojų darbo užmokesčiai ir pareigybės. Nuspręsta atsisakyti buhalterės ir teisininko etato, vietoj jų sudarytos paslaugų teikimo sutartys su UAB „Apskaitos ir mokesčių spektras“ ir teisininkų kontora „Lex Logica“. Toks žingsnis suteikė ne tik profesionalesnes paslaugas, bet ir leido sutaupyti.

Pirmininko rinkimuose galės dalyvauti visi NPS nariai.

Konferencijos metu priimti pakoreguoti Naftininkų profesinės sąjungos įstatai. Juos pakeitus, jau kituose NPS pirmininko rinkimuose galės dalyvauti visi NPS nariai. “Tai buvo vienas iš mano uždavinių, kurį išsikėliau kandidatuodama į pirmininkus. Jį pavyko įgyvendinti, tad pasibaigus mano kadencijai kituose pirmininko rinkimuose jau galės nuomonę išreikšti visi profesinės sąjungos nariai. Manau, tai būtina sveikos organizacijos sąlyga”, - sakė S. Samoškienė.

Kolektyvinės sutartyse - daugiau punktų gerovei

Apžvelgiant sunkiai išsiderėtą kolektyvinę sutartį, NPS pirmininkė išskyrė  kelis svarbius punktus.

Tai vienkartinė atostogų priemoka, metinė priemoka už bendrovės veiklos rezultatus. Taip pat - gyvybės ir sveikatos draudimas. Papildoma išmoka, kai nedarbingumo lygis 55 proc., o suėjus pensiniam amžiui viena papildoma išmoka. Taip pat turime socialinių poreikių fondą darbuotojams – pašalpos, šventiniai ir sportiniai renginiai, dovanėlės vaikams.

Pensijų kaupimas nuo liepos mėnesio ir 7 ekskursijos po 2500 km. Atsitikus nelaimei laidojant šeimos narius arba artimuosius trijų dienų trukmės apmokamos atostogos. Iškvietus darbuotoją i darbą likus mažiau nei puse pamainos apmokama 2,5 karto. 

Tarptautiniai projektai

“Esame aktyvūs ne tik NPS veikloje, bet ieškome galimybių ir tarptautiniuose projektuose. Dalyvavome ES projekte „Informavimas ir konsultavimas sprendžiant naftos krizės padarinius“ baigiamojoje konferencijoje Bukarešte (Rumunija). Taip pat atstovavome Lietuvą ES „GRECO“ projekte “Konsultacijos dėl inovatyviųjų žaliųjų darbo sąlygų energetikos sektoriaus įmonėse” Lenkijoje, Kipre, Slovakijoje, Bulgarijoje”, - pasakoja NPS lyderė.

Dalyvaudami Greco projekte pradedame jausti, kad Lietuva ir mūsų įmonė gerokai pažengusi kuriant ekologiškas darbo vietas. Taip, mes gal dar turėtume ko pasimokyti iš Skandinavijos. Tačiau, jeigu palyginti situaciją Čekijoje, Slovakijoje, Rumunijoje, Serbijoje ir Kipre su mūsų įmone, mes atrodome neblogai.

Tačiau tai nereiškia, kad Naftininkų profesinė sąjunga leis darbdaviui atsiplaiduoti. Tai, kad pas mus nėra blogai, nereiškia, kad nereikai siekti, jog būtų labai gerai“ - pažymėjo Naftininkų profesinės sąjungos pirmininkė Sonata Samoškienė po Greco projekto susitikimo Slovakijoje.

Joomla Template by Joomla51.com